1-1.jpg105.jpg108.jpg33216247_10204638307915658_6274220257586446336_n.jpg33248878_10204638302715528_3021880268672729088_n.jpgIMG_20180131_090351-3.jpgIMG_20180131_090356-1.jpgIMG_20180131_093338-1.jpgPICT2673.JPGdarželis.jpg

Mokytojai

 Eil Nr.  Vardas, pavardė  Specialybė  Kategorija  Mokomieji dalykai
1. Jūratė Kašinskienė

Biologijos,
technologijų mokytoja

Vyresnioji mokytoja  Technologijos
2  Rasa Černiauskaitė Istorijos mokytoja Vyresnioji mokytoja  Istorija
3. Inga Radzevičienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Vyresnioji mokytoja Lietuvių kalba
4. Laimutė Pupelienė  Pradinių klasių mokytoja Vyresnioji mokytoja Pradinės 2-3 klasės
5. Regina Keršulienė Pradinių klasių mokytoja Mokytoja Pradinės 1-4 klasės  
6. Zita Vaicekavičienė Filologijos dėstytoja, anglų kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė Anglų kalba
7. Renata Palubinskienė Rusų kalbos ir literatūros mokytoja Vyresnioji mokytoja Rusų kalba
8. Regina Talačkienė Geografijos mokytoja Mokytoja metodininkė Geografija
9. Stasė Kulakauskienė Chemijos, biologijos mokytoja Vyresnioji mokytoja Biologija, chemija, gamta ir žmogus
10. Elvyra Virbalienė Matematikos mokytoja Vyresnioji mokytoja Matematika, ekonomika
11. Marytė Bagdonienė Fizikos mokytoja Mokytoja metodininkė Fizika
12. Aistė Bernotienė Muzikos mokytoja Vyresnioji mokytoja Muzika
13. Paulius Leonavičius Kūno kultūros mokytojas Mokytojas Kūno kultūra
14. Elena Dedelienė Etikos mokytoja Mokytoja  Etika
15. Alvyra Tuskenienė Tikybos mokytoja Mokytoja metodininkė Tikyba, etika
16. Nerija Širvelienė Informatikos mokytoja Mokytoja metodininkė Informacinės technologijos
17. Artūras Paškauskas Technologijų mokytojas Vyresnysis mokytojas Technologijos
18. Gailutė Stakienė Dailės mokytoja Mokytoja metodininkė Dailė
19. Danguolė Kiaušienė Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja Vyresnioji auklėtoja Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupės vyresnioji mokytoja
20. Laima Pranckūnienė Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja Auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo grupės mokytoja
Anykščių rajono Kurklių Stepono Kairio pagrindinė mokykla 2017©