1-1.jpg105.jpg108.jpg33216247_10204638307915658_6274220257586446336_n.jpg33248878_10204638302715528_3021880268672729088_n.jpgIMG_20180131_090351-3.jpgIMG_20180131_090356-1.jpgIMG_20180131_093338-1.jpgPICT2673.JPGdarželis.jpg

Informacija tėvams

  tevu linija internetasSpalio pradžioje pradėjo veikti „Tėvų linija" - profesionalių psichologų pagalba tėvams telefonu. Šį projektą inicijavo Prezidentės Dalios Grybauskaitės kampanija „Už saugią Lietuvą".

„Tėvų linijoje" darbo dienomis nuo 17 iki 21 val. dirba Paramos vaikams centro psichologai, kurie padeda tėvams suprasti, kodėl tam tikroje situacijoje vaikas elgiasi vienaip arba kitaip. Pataria, kaip suaugusiems žmonėms derėtų reaguoti, ką sakyti ar daryti, kad situacija netaptų konfliktine, kartu su tėvais ieško tinkamiausio konkrečios problemos sprendimo. Telefonu konsultuoti pasirengę profesionalai padeda tėvams nusiraminti, o jeigu reikia, ir suvaldyti pyktį, kai situacija yra įtempta.

Daugiau apie „Tėvų liniją" - http://www.pvc.lt/lt/naujienos/2-be-kategorijos/399-tevu-linija

 

SPRENDIMAS Nr. 1-TS-86 DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PARAMOS MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

SPRENDIMAS Nr. 1-TS-15 DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Dėl internetinėje erdvėje pasirodžiusios informacijos apie savęs žalojimą ir savižudybes skatinančius „žaidimus“

20 dienų valgiaraštis 11 m. ir vyresnių metų vaikams

20 dienų valgiaraštis 6–10 metų
20 dienų papildomas valgiaraštis 6–10 metų, 11 m. ir vyresniems vaikams

Mokyklinio autobuso važiavimo maršrutai

Mokyklinio autobuso važiavimo schema

KUR ANYKŠČIUOSE GALIMA KREIPTIS PAGALBOS, JEIGU VAIKAS VARTOJA PSICHOAKTYVIĄSIAS MEDŽIAGAS

 

 

MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į MOKYKLĄ

 Bendrosios priėmimo į mokyklą taisyklės:

 į ikimokyklinio ugdymo skyrių priimami vaikai nuo vienerių iki penkerių (šešerių) metų tėvams (ar vaiko globėjams) pateikus prašymą raštu, vaiko gimimo liudijimo kopiją, pažymą apie jo sveikatos būklę, bei užpildžius mokyklos sudarytą duomenų anketą, su vaiko tėvais (ar vaiko globėjais) sudaroma vaiko ugdymo sutartis, į priešmokyklinio ugdymo grupę priimami vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 6 metai ( su tėvais ar vaiko globėjais sudaroma ugdymo sutartis);
 į mokyklos pirmą klasę priimami vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 7 metai, tėvams (ar vaiko globėjams) pateikus prašymą raštu, vaiko gimimo liudijimą, pažymą apie jo sveikatos būklę, bei užpildžius anketą, reikalingą moksleivių duomenų bazei, su mokinių tėvais (ar vaiko globėjais) sudaroma mokymo ir mokymosi sutartis;
į kitas klases priimami mokiniai jų tėvams (ar vaiko globėjams), o nuo 16 – os metų patiems mokiniams, pateikus prašymą, asmens dokumentus, mokymosi pasiekimų pažymėjimus, (pradinių klasių mokiniai – laisvos formos pažymą), pažymą apie sveikatos būklę, bei užpildžius anketą, moksleivių duomenų bazei, su mokinių tėvais (ar globėjais), o nuo 16-os metų su pačiais mokiniais, sudaroma mokymo ir mokymosi sutartys;
 vaikas nuo 14 iki 16 metų mokymo ir mokymosi sutartį gali sudaryti turėdamas tėvų (globėjų) sutikimą;

 Mokyklos aptarnavimo teritorija:
  priimami vaikai iš Kurklių seniūnijos kaimų: Adomavos, Antaplaštakio, Antanavos, Auguškų, Brazgių, Buteikių, Dalinkos, Dembuvkos, Dejūnų, Desiukiškių, Didžiakaimio, Dragaudžių, Dūdų, Džiugų, Gabrėlų, Gaidelių v.s., Gražiavietės, Gudelių, Janapolio, Kolonijos, Kališkų, Karališkių, Konstantinuvkos v.s., Klenuvkos, Kurklių mstl., Kurklės v.s., Kunigiškių, Kurklelių, Kurklių I, Kurklių II, Lobos, Lašupės v.s., Luciūnų, Maskoliškio, Mereciškių, Medinų v.s., Moliakalnio, Mūrų, Navasiolkos, Obelynės v. s., Pagrūšės v.s., Pakeršių, Padvarninkų, Pakalnių, Papilėnų v.s., Paulinavos, Pavirinčių, Pilviškių, Pagojės v.s., Plaštakos, Rundžių, Sargūnų, Staškūniškio, Starkiškio, Šerelinės, Šiaudinės, Šližių, Trakinių, Užunvėžio, Užušilių, Valakinių, Vanagų, Vargulių, Vilkiškių, Viliaudiškio, Verbuvkos, Vildžiūnų, Zizdros.
 Esant laisvų vietų, priimami vaikai ir iš kitų vietovių.

 MOKINIO ELGESIO VERTINIMAS

 Moksleivių elgesį stebi ir pagal mokyklos bendruomenės nustatytas moksleivių elgesio vertinimo taisykles vertina klasės auklėtojas, apie tai nuolat informuoja tėvus, mokyklos vadovybę.
 Moksleivio elgesio vertinimas dienyne ir mokyklos baigimo dokumentuose nefiksuojamas.
 Jei mokinio elgesys kelia realią ir akivaizdžia grėsmę mokyklos bendruomenės narių saugumui, suderinus su vaikų teisių apsaugos tarnyba gali būti pašalintas iš mokyklos. Direktorius kartu su mokyklos steigėju, jo tėvams (globėjams) dalyvaujant, mokinį perkelia į kitą mokyklą. Apie mokinio pašalinimą ir perkėlimą mokykla informuoja gyvenamosios vietos savivaldybės Švietimo skyrių ir Vaiko teisių apsaugos tarnybą.

 

 

Anykščių rajono Kurklių Stepono Kairio pagrindinė mokykla 2017©