1-1.jpg105.jpg108.jpg33216247_10204638307915658_6274220257586446336_n.jpg33248878_10204638302715528_3021880268672729088_n.jpgIMG_20180131_090351-3.jpgIMG_20180131_090356-1.jpgIMG_20180131_093338-1.jpgPICT2673.JPGdarželis.jpg

Biblioteka

KURKLIŲ STEPONO KAIRIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS BIBLIOTEKOS VEIKLOS PLANAS

2017 m.

 

Eil. Nr. Veiklos turinys Data         Atsakingas
1.  DARBAS SU MOKINIAIS
1.1. Naujų skaitytojų registracija ir supažindinimas su bibliotekos taisyklėmis bei teikiamomis paslaugomis sausis bibliotekininkė
1.2. Mokyti naudotis informacinėmis paieškos sistemomis, interneto galimybėmis. Individualus darbas su skaitytoju, pateikusiu konkrečią užklausą Esant poreikiui bibliotekininkė
1.3. Suplyšusių knygų tvarkymas (socialinė veikla) Nuolat  
1.4. Padėti mokiniams pasiruošti įvairiems konkursams Esant poreikiui  
1.5. Metų knygos rinkimuose dalyvaujančių knygų pristatymai Lapkričio–sausio mėn.  
1.6.  Aktyviausių skaitytojų išrinkimas ir paskelbimas stende  Gegužės mėn.  
2. BENDRADARBIAVIMAS SU MOKYTOJAIS
2.1. Metodinės literatūros reklama bibliotekoje Gavus naujas knygas bibliotekininkė
2.2. Bendradarbiavimas su mokytojais užsakant vadovėlius ir programinę literatūrą Nuolat bibliotekininkė
2.3.  Informavimas apie naujas knygas  bibliotekos ir mokyklos stenduose  Gavus naujas knygas bibliotekininkė
2.4. Užtikrinti galimybę vesti pamokas bibliotekoje Pagal mokytojų pageidavimą bibliotekininkė
3. SAVIŠVIETA, PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS
3.1.

Dalyvauti įvairiuose bibliotekininkams organizuojamuose kursuose, seminaruose ir metodiniuose pasitarimuose

Skaityti profesinę literatūrą

Pagal švietimo  skyriaus planą

nuolat

bibliotekininkė
4.  ĮVAIRAUS DARBO SU SKAITYTOJAIS ORGANIZAVIMAS
4.1.

Popietė ,,Svečiuose pas Lukošiuką“ , 9 skirta rašytojo Račicko 60-osioms metinėms paminėti.

Garsinis skaitymas ,,Ant skraidančio pasakų kilimos“

Akcija ,,Tapk knygnešiu, padovanok knygą, kurią perskaitei, kitam, skirta Knygnešio dienai paminėti

Popietė ,,Knyga mane augina‘‘

Metų skaitytojo rinkimai

Viktorina ,,Filmukų herojai“

Vasaros skaitymai

Popietė su knyga ,,Saldūs sapnai“

Popietė ,,Keliaujanti knyga“

Popietė ,,Sprendžiame kryžiažodį“

Vakaras , skirtas Adventui.

Sausio mėn.

Sausio mėn 

Vasario- kovo mėn.

Balandžio mėn.

Gegužės mėn.

Gegužės mėn.

Birželio- rugpjūčio mėn.

Rugsėjo mėn.

Spalio mėn.

Lapkričio mėn

Gruodžio mėn..

 
5. PARODOS, PROJEKTAI, AKCIJOS
5.1. Paroda ,,Atmintis gyva, nes liudija“ Sausio mėn. bibliotekininkė
5.2. ,,Račickas- vaikų rašytojas‘‘ Vasario mėn. bibliotekininkė
5.3. Citatų, palinkėjimų lietuvių kalbai medis Kovo-balandžio bibliotekininkė
5.4. Piešinių paroda , skirta Motinos dienai Gegužės mėn. bibliotekininkė
5.5 ,,Šaukiu skaityti”- skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai Gegužės mėn. bibliotekininkė
5.6 Piešiu tautinį kostiumą Birželio mėn. bibliotekininkė
5.7 Dalyvavimas Lietuvos paveldo departamento organizuojamane projekte Liepos mėn. bibliotekininkė
5.8. Projektas ,,Šiaurės šalių bibliotekų savaitė Lapkričio mėn. bibliotekininkė
5.9. Piešinių parodas ,,Kieno gražesnis Senis Besmegenis?“ Gruodžio mėn. bibliotekininkė
5.10. ,,Šaukiu skaityti”- skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai Iki gegužės 4 d. bibliotekininkė
6. BIBLIOTEKOS FONDO KOMPLEKTAVIMAS
6.1. Komplektuoti fondą atsižvelgiant į ugdymo proceso poreikius Nuolat bibliotekininkė
6.2.

Kaupti garsinius, regimuosius ir kitus skaitmeninius dokumentus.

Pildyti fondo apskaitos dokumentus.

Nuolat bibliotekininkė
6.3. Nurašyti susidėvėjusią literatūrą Vieną kartą metuose bibliotekininkė
7. VADOVĖLIŲ FONDO TVARKYMAS
7.1. Užsakyti vadovėlius 2017–2018 m. m. Balandžio mėn. bibliotekininkė
7.2.

Vesti vadovėlių fondo apskaitą 

Antspauduoti, paskirstyti naujai gautus vadovėlius

Nuolat 

Gavus naują siuntą

 
7.3. Vadovėlių nurašymas Vieną kartą metuose bibliotekininkė
Anykščių rajono Kurklių Stepono Kairio pagrindinė mokykla 2017©